Category Archives: O tom ako

vyroba sojovej omacky

Ako sa robí sójová omáčka

Raz sa mi podarilo počas dňa otvorených dverí dostať do fabriky, kde vyrábajú sójovú omáčku. Pán domáci prezradil i recept, o ktorý sa s vami môžem podeliť. Nie je to recept v pravom zmysle slova, skôr informácia o množstvách, ktoré bežne spracúvajú. Začína vcelku jednoducho. Pomelieme 800 kg sóje. Áno, je to takmer jedna tona. No netreba zabúdať, že oni, fabrika, produkujú vo veľkom. Takže, tú takmer jednu tonu sóje si pomelieme na prach. Na to majú také mlynčeky, povedal by som, že dosť historické, no funkčné a to je hlavné. Continue reading

smeti v japonsku

Ako sa vynášajú smeti v Japonsku

Iný kraj, iný mrav. Tak sa hovorí a o Japonsku to platí dvakrát. Veľa vecí je tu ako u nás a veľa je ich tu inak. Medzi tými, ktoré sú inak je napríklad i vynášanie smetí. Nepoužívajú smetné koše ako u nás, no triedený odpad tu funguje v celom meste. Dá sa povedať, že odpad triedia dost precizne. Jednotlivé štvrte a ešte menšie časti štvrtí majú isté zberné miesta, kde ľudia nosia odpad. Jeden deň spáliteľný odpad, iný deň plasty, ďalší deň nespáliteľný odpad a potom reciklovatelný. Je to pekne podelené, takže sa to nepomieša. Zväčša odpad treba doniesť ráno pred 9:00 hodinou ráno. Nosí sa zväčša v plastových vreckách či vreciach. Poukladá sa na kopu pri zbernom mieste a zakryje sa sieťou, aby to vrany, havrany a iné inteligentné vtáky nerozobrali. To sa môže jednoducho stať, keď to nepozorný človek nezakryje, alebo položí plastové vrecko s odpadom niekde popri, alebo sa vrecko skotúľa z kopy. Že to nie je nemožné budete môcť vidieť na fotkách. Tak tak, aby som len nepísal,

Tie “košíky” na jednej z fotiek slúžia na ukladanie reciklovateľného odpadu, ako sú čierne, biele a zelené fľaše, PET fľaše, plechovky. Takisto sú tu zberné miesta na väčší reciklovateľný odpad, ako sú práčka, chladnička, bicykel, hi-fi sústava a tak ďalej. Tie menšie, ako fén, ryžovar či rádio, je možné dať tiež na bežné zberné miesto asi raz za dva týždne.

Asi toľko k téme. 🙂 Triedenie odpadu je dobré.

O tom, ako sa “robí” čaj…

Viacerí z vás mali iste tú príležitosť ochutnať zelený čaj. V poslednom čase sa to stala i akási móda a to najmä kvôli pozitívnym účinkom, ktoré tento nápoj na telo človeka má. To teraz nebudem nijak rozoberať. Chcel by som napísať o tom, ako sa mi podarilo dostať do “fabriky” na spracovanie čaju. Ale pekne po poriadku.

Continue reading