smeti v japonsku

Ako sa vynášajú smeti v Japonsku

Iný kraj, iný mrav. Tak sa hovorí a o Japonsku to platí dvakrát. Veľa vecí je tu ako u nás a veľa je ich tu inak. Medzi tými, ktoré sú inak je napríklad i vynášanie smetí. Nepoužívajú smetné koše ako u nás, no triedený odpad tu funguje v celom meste. Dá sa povedať, že odpad triedia dost precizne. Jednotlivé štvrte a ešte menšie časti štvrtí majú isté zberné miesta, kde ľudia nosia odpad. Jeden deň spáliteľný odpad, iný deň plasty, ďalší deň nespáliteľný odpad a potom reciklovatelný. Je to pekne podelené, takže sa to nepomieša. Zväčša odpad treba doniesť ráno pred 9:00 hodinou ráno. Nosí sa zväčša v plastových vreckách či vreciach. Poukladá sa na kopu pri zbernom mieste a zakryje sa sieťou, aby to vrany, havrany a iné inteligentné vtáky nerozobrali. To sa môže jednoducho stať, keď to nepozorný človek nezakryje, alebo položí plastové vrecko s odpadom niekde popri, alebo sa vrecko skotúľa z kopy. Že to nie je nemožné budete môcť vidieť na fotkách. Tak tak, aby som len nepísal,

Tie “košíky” na jednej z fotiek slúžia na ukladanie reciklovateľného odpadu, ako sú čierne, biele a zelené fľaše, PET fľaše, plechovky. Takisto sú tu zberné miesta na väčší reciklovateľný odpad, ako sú práčka, chladnička, bicykel, hi-fi sústava a tak ďalej. Tie menšie, ako fén, ryžovar či rádio, je možné dať tiež na bežné zberné miesto asi raz za dva týždne.

Asi toľko k téme. 🙂 Triedenie odpadu je dobré.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *