Monthly Archives: December 2010

vyroba sojovej omacky

Ako sa robí sójová omáčka

Raz sa mi podarilo počas dňa otvorených dverí dostať do fabriky, kde vyrábajú sójovú omáčku. Pán domáci prezradil i recept, o ktorý sa s vami môžem podeliť. Nie je to recept v pravom zmysle slova, skôr informácia o množstvách, ktoré bežne spracúvajú. Začína vcelku jednoducho. Pomelieme 800 kg sóje. Áno, je to takmer jedna tona. No netreba zabúdať, že oni, fabrika, produkujú vo veľkom. Takže, tú takmer jednu tonu sóje si pomelieme na prach. Na to majú také mlynčeky, povedal by som, že dosť historické, no funkčné a to je hlavné. Continue reading

Wonderful fairytale – Nádherná rozprávka

So, for all of you, here is link to very nice story. Made in flash, with very nice animations. You can click next at the bottom of the website. It is good to push F11 in your Firefox web browser to see it full screen and turn on the sound.

Bola mi odporučená jedna nádherná rozprávka. Ešte nie je dokončená, no i tak stojí za to pozrieť si ju. Adresa je dole. Odporúčam stlačiť F11 vo Firefoxe, aby ste to videli na celú obrazovku a zapnúť si zvuk.

Link: http://www.isetanspecial.com/wonder/index_en.html