Celkové množstvo rozpustených látok vo vode

Z Číny som si objednal prístroj na meranie množstva rozpustných látok vo vode. Merá to vodivosť, ktorá je úmerná počtu iónov vo vode. To sú tie minerály, čo sa tam dostali zo skál a pôdy, cez ktorú vodia presiakala do rezervoárov, z ktorých bola potom vyčerpaná buď do fľaše, alebo cez vodovod privedená do domu.

Ako pri väčšine prístrojov, kalibrácia je asi najdôležitejšia činnosť pred použitím. Ja som ju nerobil. Na priloženom letáku bolo, že prístroj bol kalibrovaný na 50 ppm (50 častíc prímesy na milión častíc vody). Všetky merania sú tak relatívne.

Pre záujemcov pár meraní nasleduje…

Barcelona:

Barcelona - verejný vodovodBarcelona - fľaškovaná voda

 

 

 

 

 

 

 

Valencia:

Valencia - fľaškovaná voda

 

 

 

 

 

 

 

Bratislava:

Bratislava - verejný vodovod

 

 

 

 

 

 

 

Naša dedina:

Naša dedina - verejný vodovod

 

 

 

 

 

 

 

Minerálne vody na Slovensku:

minerálna voda vo fľaši minerálny prameň v Pieštanských kúpeľoch

 

 

 

 

 

 

 

Pozor! Pri čísle svieti malé x10, čo znamená, že hodnota je 10 krát viac ako zobrazená hodnota, takže 1340 a 1130 ppm.

Vcelku dosť minerálov. V závislosti na zložení môžu mať dopad na zdravie pijúceho. Preto ľudia chodia do kúpeľov, všakže. No všetko s mierou.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *