Spím a či bdiem? Alebo paralýza počas spánku.

V show od Derrena Browna s názvom “Derren Brown vyšetruje – lovec duchov“(v Angličtine), tento šoumen, psychológ, hypnotizér a znalec ľudí objasňuje možné príčiny, prečo ten človek – lovec duchov – tomu čo robí verí. V jeho prípade to začalo, keď ako mladý človek mal počas spánku neobvyklí zážitok. Prebudil sa úplne paralyzovaný, pričom mal pocit, že v izbe je niekto cudzí.

Od tohto zážitku sa začal viac zaujímať o duchov a interakciu s nimi. Tou interakciou bolo získavanie údajov o nich, kto sú, čo chcú a prečo strašia tam kde strašia. Takisto sa venoval ich vyháňaniu z domov v ktorých straší, prípadne z posadnutých ľudí.

Na kontakt s duchmi používal diktafón. Po jeho zapnutí kládol duchom otázky a v čo najväčšom tichu čakal istý čas na ich zodpovedanie. Potom v zázname hľadal odpovede na otázky. Ako bolo neskôr vysvetlené, počas ticha sa niektoré lepšie diktafóny snažia vyrovnať úroveň hlasitosti záznamu zvýšením zosilnenia vstup na mikrofóne. To môže viesť k nemonotónnemu šumu, ktorý je možné rozlične interpretovať. Človek, čo chce niečo počuť môže tento šum interpretovať rozlične.

Ale aby som sa vrátil k tomu, čo som vlastne chcel. Ten jeho zážitok z mladosti, kedy sa nemohol počas spánku pohnúť a videl veci má možné vedecké vysvetlenie s názvom “Paralýza počas spánku”, alebo Anglicky “Sleep paralysis”.

Počas spánku, mozog cicavcov prechádza dvoma rozdielnymi stavmi, ktoré sa volajú non-REM a REM. V stave non-REM sa mozog nachádza asi 80 minút a v stave REM asi 10 minút. Týchto 90 minút sa v noci počas spánku niekoľkokrát zopakuje. Počas non-REM stavu sa telo môže prevaľovať v posteli, no človek môže zažiť i námesačnosť. V REM fáze sa naopak tep, tlak a dýchanie môžu meniť. Oči sa pohybujú rýchlejšie, odkiaľ je i názov tejto fázy (Rapid Eye Movement – rýchly pohyb očí).

Počas tohto stavu mozog kontroluje telo a zabraňuje jeho pohybom paralýzou tela (“nonreciprocal flaccid paralysis” ).  To je pravdepodobne preto, aby človek nereagoval na sny, ktoré sa objavujú počas tejto fázy. I v prípade tejto funkcie tela sa môžu vyskytnúť poruchy, ktoré sa prejavujú divokými pohybmi počas spánku ako reakcia na sny. To môže byť veľmi bolestivé pre osobu spiacu vedľa človeka s takouto poruchou.

Už som tu dal linku na video s mačkou, ktorá sa počas spánku divoko hýbala. Práve tá mačka mohla mať podobnú poruchu. A nie len mačka. Na nasledujúcom videu je pes s podobnou poruchou.

Iný spôsob, ktorým sa táto funkcia môže pokaziť je, že sa človek prebudí no jeho telo ešte nie. Svaly sú stále paralyzované, hoci by mali reagovať na podnety z mozgu. Človek v snahe prekonať daný stav vyvíja úsilie, ktoré ale nie je “vypočuté”. V niektorých prípadoch sa môžu objaviť i halucinácie, ktoré znásobujú zmätok, v ktorom sa človek nachádza.

Práve takejto epizóde pripisuje Derren Brown zážitok, ktorý mal onen lovec duchov počas mladosti. Tento zážitok ovplyvnil jeho zmýšľanie i konanie na celý život.

Je zaujímavé, ako rozlične sa môže mozog pokaziť. Holt, je to jeden komplexný orgán, ktorý isto skrýva ešte kopec tajomstiev.

 

Zdroj: http://serendip.brynmawr.edu/exchange/node/1740

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *