Multi-level marketing

Možno ste sa už s podobným pojmom stretli, možno nie. Ak nie, len dobre pre vás, no buďte opatrní. Je možné, že sa s ním stretnete.

O čo sa teda jedná? Schéma Multi-level marketingu (MLM) je založená na sieti distribútorov predávajúci určitý produkt, z predaja ktorého majú istý podiel. A aby to bolo lákavejšie, podiel majú tak isto i z predaja ľudí, ktorých najali ich “najatí” distribútori. Čiže sa jedná o prísľub, alebo lepšie vidinu, viacnásobného zisku. Obmeny a variácie tejto schémy sú samozrejmosťou.

A prečo to “nefunguje”? A v čom je háčik?

Ono to vlastne funguje, no nie pre všetkých zainteresovaných. Kto na tom zarába je zväčša ten na špici, alebo jeho prvý členovia. Tí ďalší zväčša len prispievajú do ich kasičky. Vstup do klubu budúcich boháčov zväčša nie je lacný, no vidina budúceho zárobku vie dobre odôvodniť túto “investíciu do budúcnosti”. Vstupný poplatok môže byť krytý (alebo aj nie) rozličnými spôsobmi. Buď je to poplatok za “web kanceláriu”, za vstupný balíček produktov, alebo je to nazývané “dar”.

Pre väčšinu ľudí, ktorí vstupujú do tohoto “podnikania”, je vstupný poplatok i posledná investícia. Zhruba 98% ľudí opúšťa tento typ “podnikania”. Zvyšné 2% pokračujú ďalej a sú prezentované ako “tí úspešní”. Ich príjmy tvoria zväčša časti vstupných poplatkov naverbovaných nových členov.

Zdá sa, že tých šťastných je v tomto prípade len 2%. V skutočnosti je to naopak, pretože tých 98% ľudí je z tohoto systému von a nemusia mať s takouto spoločnosťou už nič spoločné.  V niekoľkých prípadoch boli firmy s takouto schémou vyšetrované kvôli daňovým únikom prípadne iným nelegálnym praktikám.

A prečo to nefunguje pre každého? Tu je niekoľko dôvodov:

 1. Nasýtenie trhu
 2. Pyramídová schéma
 3. Morálka a etika
 4. Problém so vzťahmi

Tieto dôvody si trochu objasníme v nasledujúcom.

Každý, kto počul o Marketingu aspoň pár základných vecí vie, že produkty sa predávajú dovtedy, pokiaľ je na trhu dopyt, čiže pokiaľ trh nie je nasýtený. Ak si daný produkt kúpila už väčšina ľudí (so záujmom), ťažko predať viac kusov produktu. V takom prípade ľudia, ktorí sú na konci pyramídy, predávajú len s veľkými problémami.

Niektoré schémy obsahujú limit, ktorý garantuje vyplatenie peňazí až pri istom obnose, prípadne po predaji istého minimálneho počtu produktov. A keď noví členovia produkt nepredajú, zväčša im produkt ostáva a predávajú ho pod cenu, rozdávajú zmámim, prípadne sami spotrebúvajú.

On ten produkt nemusí byť sám o sebe zlý, prípadne nekvalitný. Dôvod, prečo ho nedostať mimo sieť distribútorov je, že produkt slúži na zakrytie tzv. pyramídovej štruktúry. Tá sa zakladá na získavaní nových členov, od počtu ktorých záleží príjem tých nad nimi.

Ak by sme si zobrali jednoduchý prípad, že člen získa 10 nových členov a tí ďalších, atď. V tomto prípade sa náš pôvodný šíriteľ, často označovaný ako “sponzor”, nachádza vo 4. vrstve (alebo leveli) a je pod ním už okolo 1000 iných členov. V tomto prípade je to pravdepodobne už celé jeho bližšie i vzdialenejšie okolie a nový členovia len s problémami môžu získať nových členov, či predať produkt. V tomto prípade môže mať pôvodný šíriteľ vcelku pekný príjem z podielov vstupných “poplatkov”.

Niektoré modifikácie MLM používajú limitujúce podmienky ako limit na počet novozískaných členov. Nik nemôže mať napríklad viac ako 4-och pod-členov. Toto samozrejme nerieši problém pyramídovej schémy, len odďaľuje jej krach.

Na začiatku verbovania sú ľuďom nasadzované “ružové okuliare” a rozprávajú im, čo všetko môžu s peniazmi dosiahnuť. Školený nováčik musí podstúpiť niekoľko školení, ako sa správne motivovať a ako motivovať iných. Jedná sa najmä o techniky, ktoré apelujú na materializmus, egoizmus a chamtivosť jednotlivca.

V bežných motivačných technikách sa odporúča stanoviť si niekoľko cieľov, ktorých plnenie by malo byť pravidelne kontrolované (napr. krátkodobý, strednodobý a dlhodobý cieľ). V MLM je táto motivačná technika takisto využívaná a za ciele sú zväčša odporúčané drahá dovolenka, nové auto, nový dom, nová jachta, atď.

Inou motiváciou môže byť vidina, že si budete konečne sami sebe pánmi. To je pri najmenšom zavádzanie. Pánmi si nebudete, pretože budete musieť naháňať predaj produktu, získavať nových členov, chodiť na školenia a neviem čo ešte. I premiér musí “splácať” svoje dlhy a nemusí byť svojím pánom.

Otázkou je, či chcem takto zarábať na svojich rodinných príslušníkoch, kamarátoch a známych? Chem, aby i oni skočili do …., do ktorého som skočil ja? Získavanie nových členov zväčša zahŕňa klamanie, či už o svojom úspechu (ak budem vyzerať šťastný, možno i oni budú chcieť byť) či o skutočnom pozadí organizácie. Takéto v manipulovanie ľudí do kúpy niečoho je vo všeobecnosti nazývané zlodejina či “fraud” (anglický výraz). Preto sú pyramídové schémy ilegálne (v niektorých krajinách). Ak i priamo neklamú, isto sa nechvália počtom neúspešných členov. Neustále opakovanie príkladu úspešných, či istý psychický tlak vie človeka zmiasť.

Človek, ktorý uspeje v tejto “hre” zväčša stráca veľkú časť kamarátov a známych, najmä kvôli presvedčeniu, že druhí mu závidia úspech, že ho falošne obviňujú z vlastného neúspechu. Nevidí však, že na ich mieste mohol byť i on.

Pred tunajšími úradmi práce (tu v Japonsku) postávajú ľudia, ktorí ponúkajú prácu ako poisťovací agent. Samozrejme to každý nový kandidát otestuje najskôr na svojich rodinných príslušníkoch, priateľoch a známych. Potešený ľahkým a rýchlim zárobkom sa vydáva do terénu, v ktorom to nie je také ľahké a po čase zväčša končí. Účel však splnil, prihral svojim najímateľom nových klientov. Zmluvy ktoré uzatvoril, by iní neuzatvorili, pretože, buď nie sú potrebné pre daných ľudí, alebo sú na trhu lepšie produkty (s lepšími podmienkami, lepšou cenou, či lepším servisom).

Ľudská vynaliezavosť je naozaj obdivuhodná. Bohužiaľ i v oblasti zneužívania ľudí, ich dôverčivosti, či nevedomosti. Tu pomáha len osveta a vzdelávanie.

A prečo som s touto témou začal? Myslel som, že už tieto hry na Slovensku nefungujú, no asi hej. Došiel mi nasledujúci email od XXXX:

XXXX

XXXX není firma, ale mezinárodní skupina lidí, založená pro
vzájemnou pomoc. Umožňuje každému ,aby vstoupil a získal rychle
peníze pro svoji potřebu.
Registrace je zdarma
XXXX  je jedna z mála organizací, která nedostává žádné peníze.
Nežije na úkor svých klientů, toho si velmi vážíme. Malý
poplatek 10,5  Euro slouží na provoz webových stránek.  Za tuto
mizivou cenu máte zaplacené řízení Vaší webové kanceláře bez
omezení na vždy.  Vaše webová kancelář  je určena pro Váš prospěch z
dodatečných modulů přes váš  Back Office a umožňuje registraci
nových členů.

XXXX členové  si vzájemně posílají finanční dárky . Vše je řízené
administrátorem, nedá se podvádět ani šidit. Kdo nepošle nic, nemůže
registrovat další lidi, nemůže přijímat peníze  z  řad pod sebou.
Každá darovaná částka Vás posouvá  k vyšším příjmům. Za jeden
finanční dar získáte tolik darů, kolik lidí je pod Vámi. Částky se
zdvojnásobí každou řadou:
Například:
1.   Krok:  Pošlete dar sponzorovi ve výši 10 Euro ( 250 Kč).
On potvrdí příjem peněz administrátorovi.  Ten ihned  aktivuje Váš
registrační link v 1. linii.  Zaregistrujete 6 členů a získáte
6 x 250 Kč na účet nebo složenkou. Sami si určíte způsob výplaty
darů. Kolik lidí tolikrát 250 Kč ihned!!!!
2.   Krok: Pošlete svému nad sponzorovi částku 20 Euro ( 500 Kč).
Systém Vás informuje kdo je to. On potvrdí administrátorovi příjem
částky od Vás a její výši. Ten aktivuje Vaší pozici v druhé linii a
Váš kontakt  se objeví všem, kdo Vám  mají poslat 500  Kč. Kdo Vám
pošle peníze, tomu prostřednictvím administrátora aktivujete jeho
pozici. Vy máte svoje peníze, on má svoje peníze, všichni jsou
spokojeni.
3.   Krok stejným způsobem vydělává 40 Euro – tedy 1000 korun.
Kolik lidí je ve třetí linii pod Vámi, tolik máte tisícovek. Zde je
dobře vidět jak jste byli pilní.  Kolik lidí ve třetí řadě, tolik
tisíc pro Vás. Za jak dlouho? To záleží jen na Vás jak rychle budete
registrovat další členy!
Čtvrtá řada pod Vámi Vám posílá  2000, pátá 4000 Kč …. Vždy
dvojnásobek. Protože  se řada geometricky stále rozšiřuje, čeká Vás
zde už pěkný balík peněz. Když nepolevíte a budete stále registrovat
další členy, Začnou Vám chodit různé částky ze všech stran. Během
několika měsíců budete  mít skutečně velké příjmy, které Vás zbaví
starostí a dluhů. Budete si moci dopřát pěknou dovolenou, nové auto
nebo bydlení. Neváhejte a KONTAKTUJTE MNE
POKUD CHCETE ALE NEMUSÍTE!! TAK NA  REGISTRACI ZAŠLETE:
 jméno+ příjmení:
 mailovou adresu:
 přezdívka(nutno nějákou zvolit):
 heslo(jen dočasné,po registraci si jej změníte):
 Váš sponzor:

Zaslání tohoto sdělení a nabídky prostřednictvím elektronických
prostředků je v souladu s § 7 od.1 zákona č. 480/2004 Sb. o
některých službách informační společnosti. Váš e-mailový kontakt byl
získán z naší dřívější korespondence na základě řádně uzavřeného
klubového členství informačního společenství, nebo z veřejně
dostupných zdrojů. Obsah našich e-mailů nejsou žádné hry ani
zákonem nepovolené obsahy zpráv, ale pouze zprávy informačního
charakteru. 

XXXX    Přeji hezký den

Znie to pekne, pravidlá sú jasné, no vykazuje to niektoré znaky pyramídovej hry, ako nasýtenie trhu (som posledný a neviem získať ďalších ľudí, aby mi “darovali”), pyramídová schéma, geometrické násobenie príjmu s počtom levelov podo mňou.

Ako sa tam píše, je to dobrovoľné, no ja tomu neverím a neodporúčam ani  svojim kamarátom a známym zapájať sa do podobných aktivít. Samozrejme, každý sa musí rozhodnúť sám za seba, pretože tento post je len môj pohľad a môj názor. Vy si budete musieť spraviť vlastný.

Zdroje:

 1. http://www.vandruff.com/mlm.html
 2. http://www.quatloos.com/mlm/mlm.htm
 3. http://www.consumerfraudreporting.org/MLM.php
 4. http://www.mlmwatch.org/04C/Herbalife/herbalife00.html

3 thoughts on “Multi-level marketing

 1. brano

  musim oponovat. sam som zapojeny v MLM spolupracujem snim uz dlhsie. som nad mieru spokojny a poviem vam do normalnej prace by som sa v zivote nevratil. ale je tu jedno ALE. nieje mlm ako mlm, poznam vela mlm firiem do ktorych by som nevstupil ani nahodou. to mate ako z normalnou pracou jedna je lepsia ako druha. v mlm je sila, je to praca s ludmi. lenze ked to clovek vydrzi tak 4-5 rokov potom je tu klud. a tie prijmy su niekde strase vysoko. opat hovorim strasne zalezi v akom mlm systeme pracujete. chcel som len reagovat na prispevok pretoze vela ludi odradzuje od systemu mlm. no podla mna dotycny pan asi ma skusenosti (ak vobec nejake ma) len z radoby mlm firmamy.

 2. Martin Post author

  Vdaka za koment. Bolo by fajn vediet, v akej MLM firme pracujete, pripadne ktore z MLM firiem by ste v ziadnom pripade neodporucali.

  V prispevku su uvedene niektore vlastnosti tohto druhu podnikania. Netvrdim, ze pre niektorych ludi to nemoze byt zdrojom prijmov, no tych ludi nebude vela. Kazdy clovek je iny a nie kazdy moze robit dany druh prace. Prispevok moze sluzit ako voditko pre ludi, ktory nad tym rozmyslaju a zvazuju pre a proti. Ak sa clovek pozna, tak isto bude vediet, ci je tento druh zarobkovej cinnosti pre neho vhodny. Naco sa trapit s niecim, na co nema clovek nadanie.
  Bol som blizko k niekolkym MLM, no nestretol som zatial este nikoho, kto by to mal ako zamestnanie. Mozno som sa stretol len s velmi malou vzorkou ludi.

 3. pavol

  Ani som to nedočítal, ale viem na čo narážaš. Sú firmy ktoré MLM predaj praktikuju už dlhé roky. Vo vyspelých krajinách si veľká časť ľudí privyrába týmto štýlom a isto percento ľudí sú finančne nezávislí. Osobne som sa s takými ľudmi už stretol. Samozrejme, všade sú špekulanti ktorý to využijú a potom idú fámy po svete aky to je oblb. Ak sa pridáš do spoločností ktorá je na trho dostatočne dlho, ma skvelý system predaja, kvalitne produkty – spotrebny tovar ktorý sa da predavať dlhodobo – určite sa da uspieť. Ja som začal v MLM spoločnosti ktorá je na trhu 26 rokov a neľutujem to.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *