Pár poznámok k dejinám Slovenska

Pri hľadaní ďalších informácií ohľadom článku uverejneného v denníku sme.sk (články: prvý a druhý) som našiel vcelku zaujímavé zhrnutie faktov o Slovensku, hoc primárny účel je sumarizácia dejín Germánov v Karpatoch od veľmi ranných dejín (pred slovanké obdobie) až do dnešných dní kde je hlavne rozoberaná situácia “Nemeckej” menšiny na Slovensku a v Čechách.

Originál v Angličtine je na stránke: http://mertsahinoglu.com/research/carpathian-german-history/.

Nečítal som celý článok, pretože je to rozsiahle čítanie, no zaujali ma prvé riadky, kde sa spomína história územia dnešného Slovanka. Pred príchodom Slovanov tu boli rozličné iné kmene či kultúry, ako napríklad: Halštatská kultúra (ktorú článok nespomína – wiki), Kvadi, Skien-i, Vandali, Longobardi (Longobarden). Ďalšou skupinou boli Slovania, ktorý prichádzali postupne od 2. storočia. V 6. storočí ich prichádza podstatne viac a usídľuje sa v oblasti a asimiluje pôvodné obyvateľstvo. V 9. storočí prichádzajú Maďarské kmene ktoré si podmaňujú okolie. A tak ďalej, a tak ďalej.

Je možné, že ten článok je mierne nahnutý na niektorú zo strán, no ako inšpirácia na štúdium môže byť. Netreba veriť hneď všetkému a treba si to overiť, obzvlášť informácie na internete. 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *